Details
Tournament code nyws19970501
Description
Tournament date 05/01/1997
Elab date 05/08/1997
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
May 1, 1997 Wu, Tzong Mei [William] (4967) Fang, Chan-Ya (7875) 0 7
May 1, 1997 Tsao, Tony S. (8624) Fang, Chan-Ya (7875) 0 7
May 1, 1997 Fan, Chen-Ya (3683) Fang, Chan-Ya (7875) 0 7
May 1, 1997 Lee, Wing Shek (3390) Fang, Chan-Ya (7875) 0 7
May 1, 1997 Chiao, David (8621) Fang, Chan-Ya (7875) 0 7
May 1, 1997 Zhang, Robert (8625) Fang, Chan-Ya (7875) 0 7
May 1, 1997 Tsao, Tony S. (8624) Wu, Tzong Mei [William] (4967) 0 7
May 1, 1997 Fan, Chen-Ya (3683) Wu, Tzong Mei [William] (4967) 0 7
May 1, 1997 Lee, Wing Shek (3390) Wu, Tzong Mei [William] (4967) 0 7
May 1, 1997 Chiao, David (8621) Wu, Tzong Mei [William] (4967) 0 7
May 1, 1997 Zhang, Robert (8625) Wu, Tzong Mei [William] (4967) 0 7
May 1, 1997 Fan, Chen-Ya (3683) Tsao, Tony S. (8624) 0 7
May 1, 1997 Chiao, David (8621) Tsao, Tony S. (8624) 0 7
May 1, 1997 Zhang, Robert (8625) Tsao, Tony S. (8624) 0 7
May 1, 1997 Lee, Wing Shek (3390) Fan, Chen-Ya (3683) 0 7
May 1, 1997 Chiao, David (8621) Fan, Chen-Ya (3683) 0 7
May 1, 1997 Zhang, Robert (8625) Fan, Chen-Ya (3683) 0 7
May 1, 1997 Chiao, David (8621) Lee, Wing Shek (3390) 0 7
May 1, 1997 Zhang, Robert (8625) Lee, Wing Shek (3390) 0 7
May 1, 1997 Chiao, David (8621) Zhang, Robert (8625) 0 7
May 1, 1997 Qian, Qing Xiong (7874) Tse, Peter (3921) 0 7
May 1, 1997 Shen, Peter (8623) Tse, Peter (3921) 0 7
May 1, 1997 Xu, Zhaoxuan (7873) Tse, Peter (3921) 0 7
May 1, 1997 Fan, Cheng-Tan (8622) Tse, Peter (3921) 0 7
May 1, 1997 Hui, Siu-San (7877) Tse, Peter (3921) 0 7
May 1, 1997 Chu, Wan (3614) Tse, Peter (3921) 0 7
May 1, 1997 Tao, James C. M. (3892) Tse, Peter (3921) 0 7
May 1, 1997 Hui, Siu-Kou (5432) Tse, Peter (3921) 0 7
May 1, 1997 Shen, Peter (8623) Qian, Qing Xiong (7874) 0 7
May 1, 1997 Xu, Zhaoxuan (7873) Qian, Qing Xiong (7874) 0 7
May 1, 1997 Fan, Cheng-Tan (8622) Qian, Qing Xiong (7874) 0 7
May 1, 1997 Hui, Siu-San (7877) Qian, Qing Xiong (7874) 0 7
May 1, 1997 Chu, Wan (3614) Qian, Qing Xiong (7874) 0 7
May 1, 1997 Tao, James C. M. (3892) Qian, Qing Xiong (7874) 0 7
May 1, 1997 Hui, Siu-Kou (5432) Qian, Qing Xiong (7874) 0 7
May 1, 1997 Xu, Zhaoxuan (7873) Shen, Peter (8623) 0 7
May 1, 1997 Fan, Cheng-Tan (8622) Shen, Peter (8623) 0 7
May 1, 1997 Hui, Siu-San (7877) Shen, Peter (8623) 0 7
May 1, 1997 Chu, Wan (3614) Shen, Peter (8623) 0 7
May 1, 1997 Tao, James C. M. (3892) Shen, Peter (8623) 0 7
May 1, 1997 Hui, Siu-Kou (5432) Shen, Peter (8623) 0 7
May 1, 1997 Fan, Cheng-Tan (8622) Xu, Zhaoxuan (7873) 0 7
May 1, 1997 Hui, Siu-San (7877) Xu, Zhaoxuan (7873) 0 7
May 1, 1997 Chu, Wan (3614) Xu, Zhaoxuan (7873) 0 7
May 1, 1997 Tao, James C. M. (3892) Xu, Zhaoxuan (7873) 0 7
May 1, 1997 Hui, Siu-Kou (5432) Xu, Zhaoxuan (7873) 0 7
May 1, 1997 Hui, Siu-San (7877) Fan, Cheng-Tan (8622) 0 7
May 1, 1997 Chu, Wan (3614) Fan, Cheng-Tan (8622) 0 7
May 1, 1997 Tao, James C. M. (3892) Fan, Cheng-Tan (8622) 0 7
May 1, 1997 Hui, Siu-Kou (5432) Fan, Cheng-Tan (8622) 0 7