Details
Tournament code nyws19970501
Description
Tournament date 05/01/1997
Elab date 05/08/1997
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
May 1, 1997 Chu, Wan (3614) Hui, Siu-San (7877) 0 7
May 1, 1997 Tao, James C. M. (3892) Hui, Siu-San (7877) 0 7
May 1, 1997 Hui, Siu-Kou (5432) Hui, Siu-San (7877) 0 7
May 1, 1997 Tao, James C. M. (3892) Chu, Wan (3614) 0 7
May 1, 1997 Hui, Siu-Kou (5432) Chu, Wan (3614) 0 7
May 1, 1997 Hui, Siu-Kou (5432) Tao, James C. M. (3892) 0 7
May 1, 1997 Luo, Ming [Michael] (4246) Wong, James (1859) 0 7
May 1, 1997 Lee, Xian [Shane] (3393) Wong, James (1859) 0 7
May 1, 1997 Davis, John [Shih-Chien Ho] (3295) Wong, James (1859) 0 7
May 1, 1997 Chen, Yong (5018) Wong, James (1859) 0 7
May 1, 1997 Cheuck, Sun (1842) Wong, James (1859) 0 7
May 1, 1997 Shen, William Shun-Guo (3711) Wong, James (1859) 0 7
May 1, 1997 Wu, Zhao Can (7872) Wong, James (1859) 0 7
May 1, 1997 Lee, Xian [Shane] (3393) Luo, Ming [Michael] (4246) 0 7
May 1, 1997 Davis, John [Shih-Chien Ho] (3295) Luo, Ming [Michael] (4246) 0 7
May 1, 1997 Chen, Yong (5018) Luo, Ming [Michael] (4246) 0 7
May 1, 1997 Cheuck, Sun (1842) Luo, Ming [Michael] (4246) 0 7
May 1, 1997 Shen, William Shun-Guo (3711) Luo, Ming [Michael] (4246) 0 7
May 1, 1997 Wu, Zhao Can (7872) Luo, Ming [Michael] (4246) 0 7
May 1, 1997 Davis, John [Shih-Chien Ho] (3295) Lee, Xian [Shane] (3393) 0 7
May 1, 1997 Chen, Yong (5018) Lee, Xian [Shane] (3393) 0 7
May 1, 1997 Cheuck, Sun (1842) Lee, Xian [Shane] (3393) 0 7
May 1, 1997 Shen, William Shun-Guo (3711) Lee, Xian [Shane] (3393) 0 7
May 1, 1997 Wu, Zhao Can (7872) Lee, Xian [Shane] (3393) 0 7
May 1, 1997 Chen, Yong (5018) Davis, John [Shih-Chien Ho] (3295) 0 7
May 1, 1997 Cheuck, Sun (1842) Davis, John [Shih-Chien Ho] (3295) 0 7
May 1, 1997 Shen, William Shun-Guo (3711) Davis, John [Shih-Chien Ho] (3295) 0 7
May 1, 1997 Wu, Zhao Can (7872) Davis, John [Shih-Chien Ho] (3295) 0 7
May 1, 1997 Cheuck, Sun (1842) Chen, Yong (5018) 0 7
May 1, 1997 Shen, William Shun-Guo (3711) Chen, Yong (5018) 0 7
May 1, 1997 Wu, Zhao Can (7872) Chen, Yong (5018) 0 7
May 1, 1997 Shen, William Shun-Guo (3711) Cheuck, Sun (1842) 0 7
May 1, 1997 Wu, Zhao Can (7872) Shen, William Shun-Guo (3711) 0 7