Details
Tournament code orco20080531open
Description 2008 OC OPEN, Irvine
Tournament date 05/31/2008
Elab date 06/07/2008
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
May 31, 2008 Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) Zhang, Hugh (13150) 0 7
May 31, 2008 hong, kevin (2998) Kiguchi, Christopher (12038) 0 7
May 31, 2008 Burrall, Matthew (8686) Tsai, Norman (13700) 0 7
May 31, 2008 Zhou, Yixian (11816) Chao, Kevin (3374) 0 7
May 31, 2008 Sun, Calvin (12602) Cheng, Wayne (11471) 0 7
May 31, 2008 Tang, Wenhua (14940) Shen, Gary (14686) 0 7
May 31, 2008 Han, Kuo-Ruey (3361) Shih, Jack (6977) 0 7
May 31, 2008 Abronson, Louis (8102) Burrall, Steven F. (1620) 0 7
May 31, 2008 Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) Abronson, Louis (8102) 0 7
May 31, 2008 hong, kevin (2998) Han, Kuo-Ruey (3361) 0 7
May 31, 2008 Burrall, Matthew (8686) Tang, Wenhua (14940) 0 7
May 31, 2008 Zhou, Yixian (11816) Sun, Calvin (12602) 0 7
May 31, 2008 Zhang, Hugh (13150) Burrall, Steven F. (1620) 0 7
May 31, 2008 Kiguchi, Christopher (12038) Shih, Jack (6977) 0 7
May 31, 2008 Tsai, Norman (13700) Shen, Gary (14686) 0 7
May 31, 2008 Chao, Kevin (3374) Cheng, Wayne (11471) 0 7
May 31, 2008 hong, kevin (2998) Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) 0 7
May 31, 2008 Zhou, Yixian (11816) Tang, Wenhua (14940) 0 7
May 31, 2008 Burrall, Matthew (8686) Cheng, Wayne (11471) 0 7
May 31, 2008 Sun, Calvin (12602) Tsai, Norman (13700) 0 7
May 31, 2008 Han, Kuo-Ruey (3361) Kiguchi, Christopher (12038) 0 7
May 31, 2008 Abronson, Louis (8102) Zhang, Hugh (13150) 0 7
May 31, 2008 Chao, Kevin (3374) Burrall, Steven F. (1620) 0 7
May 31, 2008 Shen, Gary (14686) Shih, Jack (6977) 0 7
May 31, 2008 hong, kevin (2998) Zhou, Yixian (11816) 0 7
May 31, 2008 Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) Cheng, Wayne (11471) 0 7
May 31, 2008 Sun, Calvin (12602) Abronson, Louis (8102) 0 7
May 31, 2008 Tang, Wenhua (14940) Han, Kuo-Ruey (3361) 0 7
May 31, 2008 Burrall, Matthew (8686) Shih, Jack (6977) 0 7
May 31, 2008 Zhang, Hugh (13150) Chao, Kevin (3374) 0 7
May 31, 2008 Kiguchi, Christopher (12038) Tsai, Norman (13700) 0 7
May 31, 2008 Shen, Gary (14686) Burrall, Steven F. (1620) 0 7
May 31, 2008 hong, kevin (2998) Tang, Wenhua (14940) 0 7
May 31, 2008 Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) Zhou, Yixian (11816) 0 7
May 31, 2008 Sun, Calvin (12602) Burrall, Matthew (8686) 0 7
May 31, 2008 Han, Kuo-Ruey (3361) Abronson, Louis (8102) 0 7
May 31, 2008 Zhang, Hugh (13150) Tsai, Norman (13700) 0 7
May 31, 2008 Kiguchi, Christopher (12038) Cheng, Wayne (11471) 0 7
May 31, 2008 Chao, Kevin (3374) Shen, Gary (14686) 0 7
May 31, 2008 Shih, Jack (6977) Burrall, Steven F. (1620) 0 7