Details
Tournament code phil20070923o
Description
Tournament date 09/22/2007
Elab date 09/29/2007
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Sept. 22, 2007 Shou, Minshan (12479) Zhao, Zhongxia [Ricky] (11312) 0 7
Sept. 22, 2007 Qian, Bo (15513) Huang, Kevin (6016) 0 7
Sept. 22, 2007 Liang, Jie (11018) Xu, Yang (11531) 0 7
Sept. 22, 2007 Zhao, Ju (13489) Chen, ZhaoNian (11331) 0 7
Sept. 22, 2007 Zhou, Yuan (4566) Lin, Maverick (12720) 0 7
Sept. 22, 2007 Shen, Menghan (15816) Lui, I-Han (3616) 0 7
Sept. 22, 2007 Guo, Haiming (11511) Robbins, Charles G. (4) 0 7
Sept. 22, 2007 Shimizu, Kaori (15817) Liu, Xiliang (14179) 0 7
Sept. 22, 2007 Gu, Jason (11548) Zhang, Jian (14384) 0 7
Sept. 22, 2007 Huang, Kevin (6016) Guo, Haiming (11511) 0 7
Sept. 22, 2007 Liu, Xiliang (14179) Liang, Jie (11018) 0 7
Sept. 22, 2007 Chen, ZhaoNian (11331) Gu, Jason (11548) 0 7
Sept. 22, 2007 Zhao, Zhongxia [Ricky] (11312) Zhou, Yuan (4566) 0 7
Sept. 22, 2007 Lui, I-Han (3616) Shou, Minshan (12479) 0 7
Sept. 22, 2007 Qian, Bo (15513) Shen, Menghan (15816) 0 7
Sept. 22, 2007 Xu, Yang (11531) Shimizu, Kaori (15817) 0 7
Sept. 22, 2007 Zhang, Jian (14384) Zhao, Ju (13489) 0 7
Sept. 22, 2007 Lin, Maverick (12720) Straus, Phil (141) 0 7
Sept. 22, 2007 Huang, Kevin (6016) Shou, Minshan (12479) 0 7
Sept. 22, 2007 Chen, ZhaoNian (11331) Liang, Jie (11018) 0 7
Sept. 22, 2007 Zhou, Yuan (4566) Lui, I-Han (3616) 0 7
Sept. 22, 2007 Guo, Haiming (11511) Liu, Xiliang (14179) 0 7
Sept. 22, 2007 Gu, Jason (11548) Zhao, Zhongxia [Ricky] (11312) 0 7
Sept. 22, 2007 Xu, Yang (11531) Qian, Bo (15513) 0 7
Sept. 22, 2007 Lin, Maverick (12720) Zhao, Ju (13489) 0 7
Sept. 22, 2007 Shimizu, Kaori (15817) Shen, Menghan (15816) 0 7
Sept. 22, 2007 Straus, Phil (141) Zhang, Jian (14384) 0 7
Sept. 22, 2007 Liu, Xiliang (14179) Huang, Kevin (6016) 0 7
Sept. 22, 2007 Chen, ZhaoNian (11331) Zhou, Yuan (4566) 0 7
Sept. 22, 2007 Liang, Jie (11018) Gu, Jason (11548) 0 7
Sept. 22, 2007 Shou, Minshan (12479) Guo, Haiming (11511) 0 7
Sept. 22, 2007 Zhao, Zhongxia [Ricky] (11312) Lui, I-Han (3616) 0 7
Sept. 22, 2007 Zhao, Ju (13489) Qian, Bo (15513) 0 7
Sept. 22, 2007 Shen, Menghan (15816) Xu, Yang (11531) 0 7
Sept. 22, 2007 Zhang, Jian (14384) Lin, Maverick (12720) 0 7
Sept. 22, 2007 Huang, Kevin (6016) Chen, ZhaoNian (11331) 0 7
Sept. 22, 2007 Zhou, Yuan (4566) Liu, Xiliang (14179) 0 7
Sept. 22, 2007 Liang, Jie (11018) Zhao, Ju (13489) 0 7
Sept. 22, 2007 Gu, Jason (11548) Shou, Minshan (12479) 0 7
Sept. 22, 2007 Lui, I-Han (3616) Guo, Haiming (11511) 0 7
Sept. 22, 2007 Zhao, Zhongxia [Ricky] (11312) Qian, Bo (15513) 0 7
Sept. 22, 2007 Shen, Menghan (15816) Lin, Maverick (12720) 0 7
Sept. 22, 2007 Xu, Yang (11531) Zhang, Jian (14384) 0 7