Details
Tournament code sanf20070616nm
Description Northern California Open, NAMT/Ing Qualifier, San Francisco, CA, June 16-17
Tournament date 06/16/2007
Elab date 06/23/2007
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
June 16, 2007 Zhou, Weibing (15595) Zhang, Tony (11492) 0 7
June 16, 2007 Hamilton, Robert (327) Guo, Jimmy (10810) 0 7
June 16, 2007 Zhang, Hugh (13150) Burrall, Steven F. (1620) 0 7
June 16, 2007 Stringfellow, Steve C. (2894) Shi, Gina (8721) 0 7
June 16, 2007 Xie, Chao (15594) Guan, Mozheng (10362) 0 7
June 16, 2007 Ku, Lawrence (10804) Burrall, Matthew (8686) 0 7
June 16, 2007 Zhang, Tony (11492) Burrall, Matthew (8686) 0 7
June 16, 2007 Guo, Jimmy (10810) Zhang, Hugh (13150) 0 7
June 16, 2007 Guan, Mozheng (10362) Stringfellow, Steve C. (2894) 0 7
June 16, 2007 Xie, Chao (15594) Hamilton, Robert (327) 0 7
June 16, 2007 Burrall, Steven F. (1620) Shi, Gina (8721) 0 7
June 16, 2007 Zhou, Weibing (15595) Ku, Lawrence (10804) 0 7
June 16, 2007 Guan, Mozheng (10362) Zhang, Tony (11492) 0 7
June 16, 2007 Burrall, Matthew (8686) Guo, Jimmy (10810) 0 7
June 16, 2007 Zhang, Hugh (13150) Xie, Chao (15594) 0 7
June 16, 2007 Stringfellow, Steve C. (2894) Zhou, Weibing (15595) 0 7
June 16, 2007 Burrall, Steven F. (1620) Hamilton, Robert (327) 0 7
June 16, 2007 Shi, Gina (8721) Ku, Lawrence (10804) 0 7
June 16, 2007 Burrall, Matthew (8686) Guan, Mozheng (10362) 0 7
June 16, 2007 Guo, Jimmy (10810) Xie, Chao (15594) 0 7
June 16, 2007 Zhou, Weibing (15595) Burrall, Steven F. (1620) 0 7
June 16, 2007 Ku, Lawrence (10804) Zhang, Tony (11492) 0 7
June 16, 2007 Shi, Gina (8721) Augustin, Reid (2122) 0 7
June 16, 2007 Zhang, Hugh (13150) Stringfellow, Steve C. (2894) 0 7
June 16, 2007 Burrall, Matthew (8686) Xie, Chao (15594) 0 7
June 16, 2007 Guan, Mozheng (10362) Zhou, Weibing (15595) 0 7
June 16, 2007 Augustin, Reid (2122) Zhang, Tony (11492) 0 7
June 16, 2007 Ku, Lawrence (10804) Guo, Jimmy (10810) 0 7
June 16, 2007 Stringfellow, Steve C. (2894) Burrall, Steven F. (1620) 0 7
June 16, 2007 Shi, Gina (8721) Zhang, Hugh (13150) 0 7