Details
Tournament code sdgc20191130open
Description 2019 California State Go Championship, Open Games, San Diego, CA
Tournament date 11/30/2019
Elab date 11/30/2019
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Nov. 30, 2019 Lin, Evan (17344) Zhou, Yixian (11816) 0 7
Nov. 30, 2019 Ai, Muzhen (22278) Luan, Bo (23409) 0 7
Nov. 30, 2019 Xie, Chao (15594) Sato, Kosuke (23619) 0 7
Nov. 30, 2019 Wang, Yi (23429) Chen, Davi (24033) 0 7
Nov. 30, 2019 WU, YIFAN (24926) Kang, Boyang (23696) 0 7
Nov. 30, 2019 Hu, Xiaocheng (20865) You, Henry (21440) 0 7
Nov. 30, 2019 Lin, Ming (24789) Wang, Peng (24839) 0 7
Nov. 30, 2019 Lin, Evan (17344) Ai, Muzhen (22278) 0 7
Nov. 30, 2019 Xie, Chao (15594) Chen, Davi (24033) 0 7
Nov. 30, 2019 Wang, Yi (23429) Luan, Bo (23409) 0 7
Nov. 30, 2019 Hu, Xiaocheng (20865) Wang, Peng (24839) 0 7
Nov. 30, 2019 WU, YIFAN (24926) Sato, Kosuke (23619) 0 7
Nov. 30, 2019 Lin, Ming (24789) Kang, Boyang (23696) 0 7
Nov. 30, 2019 Zhou, Yixian (11816) You, Henry (21440) 0 7
Nov. 30, 2019 Lin, Evan (17344) Hu, Xiaocheng (20865) 0 7
Nov. 30, 2019 Ai, Muzhen (22278) Kang, Boyang (23696) 0 7
Nov. 30, 2019 Xie, Chao (15594) Lin, Ming (24789) 0 7
Nov. 30, 2019 Wang, Yi (23429) Sato, Kosuke (23619) 0 7
Nov. 30, 2019 WU, YIFAN (24926) Luan, Bo (23409) 0 7
Nov. 30, 2019 Zhou, Yixian (11816) Wang, Peng (24839) 0 7
Nov. 30, 2019 Chen, Davi (24033) You, Henry (21440) 0 7
Nov. 30, 2019 Lin, Evan (17344) WU, YIFAN (24926) 0 7
Nov. 30, 2019 Ai, Muzhen (22278) Chen, Davi (24033) 0 7
Nov. 30, 2019 Xie, Chao (15594) Wang, Yi (23429) 0 7
Nov. 30, 2019 Hu, Xiaocheng (20865) Luan, Bo (23409) 0 7
Nov. 30, 2019 Lin, Ming (24789) Sato, Kosuke (23619) 0 7
Nov. 30, 2019 Kang, Boyang (23696) You, Henry (21440) 0 7
Nov. 30, 2019 Zhao, Kevin W. (12008) Wang, Peng (24839) 0 7
Nov. 30, 2019 Ai, Muzhen (22278) Hu, Xiaocheng (20865) 0 7
Nov. 30, 2019 Lin, Evan (17344) Luan, Bo (23409) 0 7
Nov. 30, 2019 Xie, Chao (15594) Kang, Boyang (23696) 0 7
Nov. 30, 2019 Wang, Yi (23429) Wang, Peng (24839) 0 7
Nov. 30, 2019 WU, YIFAN (24926) Lin, Ming (24789) 0 7
Nov. 30, 2019 Sato, Kosuke (23619) Chen, Davi (24033) 0 7
Nov. 30, 2019 Zhao, Kevin W. (12008) You, Henry (21440) 0 7