Details
Tournament code seat19971213
Description
Tournament date 12/13/1997
Elab date 12/20/1997
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
Dec. 13, 1997 Ma, Dong (8052) Jo, Kyu Jung (7106) 0 5
Dec. 13, 1997 Kim, Edward (3502) Lee, Kum Kang (7697) 0 5
Dec. 13, 1997 Chung, Sung Ok (7599) Cho, Andrew W. [Byong] (2464) 0 5
Dec. 13, 1997 Pak, Kang Hee (7105) Zou, Xin (8270) 0 5
Dec. 13, 1997 Lim, Chun Bal (6610) Horn, Jeff (3033) 2 0
Dec. 13, 1997 Kim, Dae Woong (7109) Yu, Chul (7855) 3 0
Dec. 13, 1997 Xu, Rujing (8269) Huang, Qihong (8925) 0 5
Dec. 13, 1997 Chao, Liang (8924) Lee, Daniel H. (8267) 2 0
Dec. 13, 1997 Dong, Chunlei (8645) Kang, Suk Dong (7108) 0 0
Dec. 13, 1997 Yi, Matthew C. (7601) Lu, Dale (8926) 2 0
Dec. 13, 1997 Lee, Jung Gone (8274) Kim, Jisoo (8927) 4 0
Dec. 13, 1997 Kim, Kyung Ho (8642) Eclipse, Larry (7918) 3 0
Dec. 13, 1997 Pak, Kang Hee (7105) Kim, Edward (3502) 0 5
Dec. 13, 1997 Jo, Kyu Jung (7106) Lee, Kum Kang (7697) 0 5
Dec. 13, 1997 Zou, Xin (8270) Chung, Sung Ok (7599) 0 5
Dec. 13, 1997 Ma, Dong (8052) Cho, Andrew W. [Byong] (2464) 0 5
Dec. 13, 1997 Kim, Dae Woong (7109) Dong, Chunlei (8645) 2 0
Dec. 13, 1997 Xu, Rujing (8269) Horn, Jeff (3033) 2 0
Dec. 13, 1997 Chao, Liang (8924) Yu, Chul (7855) 2 0
Dec. 13, 1997 Lim, Chun Bal (6610) Lee, Daniel H. (8267) 3 0
Dec. 13, 1997 Huang, Qihong (8925) Kang, Suk Dong (7108) 0 5
Dec. 13, 1997 Lee, Jung Gone (8274) Yi, Matthew C. (7601) 0 0
Dec. 13, 1997 Lu, Dale (8926) Kim, Jisoo (8927) 0 0
Dec. 13, 1997 Maxwell, Phillip (8605) Kim, Kyung Ho (8642) 3 0
Dec. 13, 1997 Pak, Kang Hee (7105) Jo, Kyu Jung (7106) 0 5
Dec. 13, 1997 Kim, Edward (3502) Ma, Dong (8052) 0 5
Dec. 13, 1997 Lee, Kum Kang (7697) Chung, Sung Ok (7599) 0 5
Dec. 13, 1997 Cho, Andrew W. [Byong] (2464) Zou, Xin (8270) 0 5
Dec. 13, 1997 Kim, Dae Woong (7109) Xu, Rujing (8269) 0 5
Dec. 13, 1997 Lim, Chun Bal (6610) Chao, Liang (8924) 0 0
Dec. 13, 1997 Kang, Suk Dong (7108) Yu, Chul (7855) 0 5
Dec. 13, 1997 Horn, Jeff (3033) Huang, Qihong (8925) 0 0
Dec. 13, 1997 Dong, Chunlei (8645) Lee, Daniel H. (8267) 0 0
Dec. 13, 1997 Lee, Jung Gone (8274) Lu, Dale (8926) 3 0
Dec. 13, 1997 Yi, Matthew C. (7601) Kim, Jisoo (8927) 3 0
Dec. 13, 1997 Maxwell, Phillip (8605) Eclipse, Larry (7918) 6 0
Dec. 13, 1997 Chung, Sung Ok (7599) Jo, Kyu Jung (7106) 0 5
Dec. 13, 1997 Ma, Dong (8052) Pak, Kang Hee (7105) 0 5
Dec. 13, 1997 Kim, Edward (3502) Cho, Andrew W. [Byong] (2464) 0 5
Dec. 13, 1997 Lee, Kum Kang (7697) Zou, Xin (8270) 0 0
Dec. 13, 1997 Kim, Dae Woong (7109) Lim, Chun Bal (6610) 0 5
Dec. 13, 1997 Xu, Rujing (8269) Dong, Chunlei (8645) 2 0
Dec. 13, 1997 Horn, Jeff (3033) Yu, Chul (7855) 0 0
Dec. 13, 1997 Lee, Daniel H. (8267) Huang, Qihong (8925) 0 5
Dec. 13, 1997 Chao, Liang (8924) Kang, Suk Dong (7108) 2 0
Dec. 13, 1997 Lee, Jung Gone (8274) Kim, Kyung Ho (8642) 5 0
Dec. 13, 1997 Lu, Dale (8926) Eclipse, Larry (7918) 5 0
Dec. 13, 1997 Yi, Matthew C. (7601) Maxwell, Phillip (8605) 0 0
Dec. 13, 1997 Yi, Matthew C. (7601) Kim, Kyung Ho (8642) 4 0
Dec. 13, 1997 Camp, Bill (2057) Eclipse, Larry (7918) 9 0