Details
Tournament code soca20150228open
Description So Cal Open 2015, Monterey Park
Tournament date 02/28/2015
Elab date 02/28/2015
State CA
Games
Game date White Black Handicap Komi
Feb. 28, 2015 Ye, Aaron (17069) Sun, Calvin (12602) 0 7
Feb. 28, 2015 Kim, Youwhan (21529) Zhou, Yixian (11816) 0 7
Feb. 28, 2015 Luo, Qipeng (21427) Han, Kuo-Ruey (3361) 0 7
Feb. 28, 2015 Chen, Boyang (21289) Lee, Mark (21303) 0 7
Feb. 28, 2015 Wang, Yenhao (21778) Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) 0 7
Feb. 28, 2015 Cho, Beomgeun (19984) Wang, Rui (11206) 0 7
Feb. 28, 2015 Kim, Youwhan (21529) Sun, Calvin (12602) 0 7
Feb. 28, 2015 Lee, Mark (21303) Luo, Qipeng (21427) 0 7
Feb. 28, 2015 Cho, Beomgeun (19984) Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) 0 7
Feb. 28, 2015 Zhou, Yixian (11816) Ye, Aaron (17069) 0 7
Feb. 28, 2015 Chen, Boyang (21289) Han, Kuo-Ruey (3361) 0 7
Feb. 28, 2015 Wang, Rui (11206) Wang, Yenhao (21778) 0 7
Feb. 28, 2015 Son, Hosik (20708) Tsai, Norman (13700) 0 7
Feb. 28, 2015 Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) Lee, Mark (21303) 0 7
Feb. 28, 2015 Ye, Aaron (17069) Chao, Kevin (3374) 0 7
Feb. 28, 2015 Cho, Beomgeun (19984) Chen, Boyang (21289) 0 7
Feb. 28, 2015 Son, Hosik (20708) Kim, Youwhan (21529) 0 7
Feb. 28, 2015 Sun, Calvin (12602) Luo, Qipeng (21427) 0 7
Feb. 28, 2015 Han, Kuo-Ruey (3361) Zhou, Yixian (11816) 0 7
Feb. 28, 2015 Tsai, Norman (13700) Wang, Yenhao (21778) 0 7
Feb. 28, 2015 Kim, Youwhan (21529) Lee, Mark (21303) 0 7
Feb. 28, 2015 Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) Chen, Boyang (21289) 0 7
Feb. 28, 2015 Ye, Aaron (17069) Luo, Qipeng (21427) 0 7
Feb. 28, 2015 Chao, Kevin (3374) Wang, Yenhao (21778) 0 7
Feb. 28, 2015 Zhou, Yixian (11816) Sun, Calvin (12602) 0 7
Feb. 28, 2015 Son, Hosik (20708) Cho, Beomgeun (19984) 0 7
Feb. 28, 2015 Lee, Mark (21303) Cho, Beomgeun (19984) 0 7
Feb. 28, 2015 Kim, Youwhan (21529) Ye, Aaron (17069) 0 7
Feb. 28, 2015 Luo, Qipeng (21427) Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) 0 7
Feb. 28, 2015 Sun, Calvin (12602) Son, Hosik (20708) 0 7
Feb. 28, 2015 Chen, Boyang (21289) Zhou, Yixian (11816) 0 7
Feb. 28, 2015 Shen, Gary (14686) Wang, Yenhao (21778) 0 7