Details
Tournament code soca20160305open
Description Open_open,
Tournament date 03/05/2016
Elab date 03/05/2016
State CA
Games
Game date White Black Handicap Komi
March 5, 2016 Tsai, Norman (13700) Pan, Chao-Hao (22563) 0 7
March 5, 2016 Li, Mike Yunxuan (15726) Wang, Rui (11206) 0 7
March 5, 2016 Cho, Beomgeun (19984) Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) 0 7
March 5, 2016 Chong, Kim (22564) Zhuang, Vincent (13597) 0 7
March 5, 2016 Jiang, Quan (22416) Zhou, Yixian (11816) 0 7
March 5, 2016 Lee, Mark (21303) Han, Kuo-Ruey (3361) 0 7
March 5, 2016 Li, Mike Yunxuan (15726) Pan, Chao-Hao (22563) 0 7
March 5, 2016 Zhuang, Vincent (13597) Cho, Beomgeun (19984) 0 7
March 5, 2016 Lee, Mark (21303) Jiang, Quan (22416) 0 7
March 5, 2016 Wang, Rui (11206) Tsai, Norman (13700) 0 7
March 5, 2016 Chong, Kim (22564) Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) 0 7
March 5, 2016 Han, Kuo-Ruey (3361) Zhou, Yixian (11816) 0 7
March 5, 2016 Lee, Mark (21303) Cho, Beomgeun (19984) 0 7
March 5, 2016 Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) Pan, Chao-Hao (22563) 0 7
March 5, 2016 Zhou, Yixian (11816) Zhuang, Vincent (13597) 0 7
March 5, 2016 Jiang, Quan (22416) Li, Mike Yunxuan (15726) 0 7
March 5, 2016 Chong, Kim (22564) Wang, Rui (11206) 0 7
March 5, 2016 Lee, Mark (21303) Li, Mike Yunxuan (15726) 0 7
March 5, 2016 Cho, Beomgeun (19984) Jiang, Quan (22416) 0 7
March 5, 2016 Zhuang, Vincent (13597) Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) 0 7
March 5, 2016 Pan, Chao-Hao (22563) Han, Kuo-Ruey (3361) 0 7
March 5, 2016 Zhou, Yixian (11816) Tsai, Norman (13700) 0 7
March 5, 2016 Cho, Beomgeun (19984) Li, Mike Yunxuan (15726) 0 7
March 5, 2016 Ko, Daehyuk (Daniel) (14569) Lee, Mark (21303) 0 7
March 5, 2016 Zhuang, Vincent (13597) Jiang, Quan (22416) 0 7
March 5, 2016 Zhou, Yixian (11816) Pan, Chao-Hao (22563) 0 7
March 5, 2016 Han, Kuo-Ruey (3361) Chong, Kim (22564) 0 7