Details
Tournament code ston20110507
Description Stony Brook Go Club Rated Games, Stony Brook, NY, May 7th
Tournament date 05/07/2011
Elab date 05/07/2011
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
May 7, 2011 Huang, Kevin (6016) Xu, Jie (18825) 3 0
May 7, 2011 Smith, Lloyd (18683) Hales, Jonathan (18803) 5 0
May 7, 2011 Lin, Michael (18801) Huang, Willis (18369) 5 0
May 7, 2011 Lin, Yuzhang (18730) Connell, Adam (15848) 4 0
May 7, 2011 Wu, Hench (18786) Cingone, James (18670) 0 7
May 7, 2011 Squitire, Kerianne (17795) Williams, Peter (18468) 0 7
May 7, 2011 Garcia, Anthony (18800) Wang, Alex (18684) 0 7
May 7, 2011 Grandstaff, Andrew (18802) Lin, Iris (16194) 0 7
May 7, 2011 Kirschner, Jessica (18826) Burton, Sean (17272) 0 7
May 7, 2011 Dejean, Paul (18828) Savukynas, Valdas (18799) 0 7
May 7, 2011 Lin, Jeffrey (18829) Lin, Johnathan (18830) 1 0
May 7, 2011 Huang, Kevin (6016) Lapidus, Saul (10587) 4 0
May 7, 2011 Lin, Michael (18801) Smith, Lloyd (18683) 0 7
May 7, 2011 Aronson, Brian (17792) Lin, Yuzhang (18730) 0 7
May 7, 2011 Xu, Jie (18825) Borggren, Nathan (13212) 0 7
May 7, 2011 Hales, Jonathan (18803) Connell, Adam (15848) 1 0
May 7, 2011 Huang, Willis (18369) Lapidus, Carrie (10828) 0 7
May 7, 2011 Cingone, James (18670) Squitire, Kerianne (17795) 0 7
May 7, 2011 Wu, Hench (18786) Garcia, Anthony (18800) 0 7
May 7, 2011 Williams, Peter (18468) Wang, Alex (18684) 0 7
May 7, 2011 Lin, Iris (16194) Burton, Sean (17272) 2 0
May 7, 2011 Grandstaff, Andrew (18802) Chen, Gary (18827) 1 0
May 7, 2011 Kirschner, Jessica (18826) Dejean, Paul (18828) 0 7
May 7, 2011 Savukynas, Valdas (18799) Lin, Johnathan (18830) 4 0
May 7, 2011 Numsin, Muse (18678) Lin, Jeffrey (18829) 4 0
May 7, 2011 Huang, Kevin (6016) Smith, Lloyd (18683) 2 0
May 7, 2011 Lin, Michael (18801) Lin, Yuzhang (18730) 0 7
May 7, 2011 Borggren, Nathan (13212) Hales, Jonathan (18803) 0 0
May 7, 2011 Xu, Jie (18825) Aronson, Brian (17792) 0 7
May 7, 2011 Connell, Adam (15848) Huang, Willis (18369) 1 -5
May 7, 2011 Squitire, Kerianne (17795) Garcia, Anthony (18800) 1 0
May 7, 2011 Lin, Iris (16194) Wu, Hench (18786) 0 7
May 7, 2011 Wang, Alex (18684) Grandstaff, Andrew (18802) 1 0
May 7, 2011 Burton, Sean (17272) Dejean, Paul (18828) 0 7
May 7, 2011 Chen, Gary (18827) Kirschner, Jessica (18826) 0 7
May 7, 2011 Savukynas, Valdas (18799) Lin, Jeffrey (18829) 6 0
May 7, 2011 Numsin, Muse (18678) Lin, Johnathan (18830) 4 0
May 7, 2011 Huang, Kevin (6016) Lin, Michael (18801) 3 0
May 7, 2011 Lin, Yuzhang (18730) Smith, Lloyd (18683) 0 7
May 7, 2011 Borggren, Nathan (13212) Wang, Alex (18684) 5 0
May 7, 2011 Garcia, Anthony (18800) Connell, Adam (15848) 0 7
May 7, 2011 Hales, Jonathan (18803) Xu, Jie (18825) 1 -5
May 7, 2011 Huang, Willis (18369) Cingone, James (18670) 1 0
May 7, 2011 Squitire, Kerianne (17795) Wu, Hench (18786) 1 -5
May 7, 2011 Williams, Peter (18468) Lin, Iris (16194) 1 0
May 7, 2011 Grandstaff, Andrew (18802) Burton, Sean (17272) 2 0
May 7, 2011 Dejean, Paul (18828) Lin, Johnathan (18830) 6 0
May 7, 2011 Kirschner, Jessica (18826) Lin, Jeffrey (18829) 6 0