Details
Tournament code void
Description ChangQi
Tournament date
Elab date 09/26/2015
State
Games
Game date White Black Handicap Komi
0000-00-00 Zhu, Haichen (21581) Ho, Tai (22109) 0 7
0000-00-00 Sun, Quan (22089) Jiang, Xinying (20705) 0 7
0000-00-00 Wang, Jun (8036) Huang, An (22126) 0 7
0000-00-00 Xu, Lian (22098) Chen, Boyang (21289) 0 7
0000-00-00 Li, Yingfu (22115) Guo, Jing [Jimmy Creeks] (17363) 0 7
0000-00-00 Imai, Yurika (20801) Zhang, Lionel (10460) 0 7
0000-00-00 Zheng, Mingquan (18244) Wong, Vanessa (21046) 0 7
0000-00-00 Chen, Antong (22106) Ching, Justin (16894) 0 7
0000-00-00 Zhang, Zhiyuan [Edward] (14906) Liu, Ziyin (22118) 0 7
0000-00-00 Wolf, Oliver (15919) Hu, Xiaocheng (20865) 0 7
0000-00-00 Su, Gabriella (14158) Song, Forest (14141) 0 7
0000-00-00 Harwit, Nathan (15227) Xu, Dazhi (10816) 0 7
0000-00-00 Sun, Chun (14519) Huang, Alan (22050) 0 7
0000-00-00 Kinrot, Seon (22119) Chen, Walther (11796) 0 7
0000-00-00 Zhou, Brandon (18587) Hao, Yuheun (22127) 0 7
0000-00-00 Zhang, Michelle (21727) Shin, Ji Soo (22111) 0 7
0000-00-00 Cho, David (21333) Dong, Xinheng (22094) 0 7
0000-00-00 Lu, Ke (11746) Xu, Sheng (22083) 0 7
0000-00-00 You, Zhiping (3553) Yue, Yuting (20452) 0 7
0000-00-00 Luff, William (16983) xie, boyuan (21994) 0 7
0000-00-00 Chen, Junxiang (18900) Lee, Jungyeal (20321) 0 7
0000-00-00 Xu, Yang (11531) Li, Tianyu (22096) 0 7
0000-00-00 Hershberger, Matthew (14088) Kanazawa, Atsushi (22100) 0 7
0000-00-00 Cheng, Po-Keng (20817) Kamsler, Robert (1150) 0 7
0000-00-00 Wang, Amy (16898) Jung, Tae So (22113) 0 7
0000-00-00 Xu, Xuyuan (22205) Ho, Brandon (21294) 0 7
0000-00-00 Fellner, Michael (21298) Hall, Andrew (12167) 0 7
0000-00-00 Chen, Danni (19365) Fan, Yu-wei (22123) 0 7
0000-00-00 Osman, Eric (573) Lan, Haoran (21643) 0 7
0000-00-00 Chen, Kaishuo (11360) Cao, Melissa (21308) 0 7
0000-00-00 Haengel, Eric (21951) Jiang, Adam (21106) 0 7
0000-00-00 Wang, Zhengli (22104) Heck, Gus (9929) 0 7
0000-00-00 Bao, Frederick (19978) Huang, Han (22206) 0 7
0000-00-00 Tian, Zhong (22006) Liu, Kelly (20462) 0 7
0000-00-00 Zou, Yun (22103) Ackerman, Josh (3671) 0 7
0000-00-00 Benson, Terence G. (138) McGibbon, Jason (16984) 0 7
0000-00-00 Bernadsky, Boris (13734) Steinbrook, Daniel (20581) 0 7
0000-00-00 Jiang, Brian (21105) Pongracz, Gregory (6922) 0 7
0000-00-00 Wagner, Cam (22125) Scott, Lisa (14837) 0 7
0000-00-00 Schumer, Peter (3105) Carrier, James (22054) 0 7
0000-00-00 Lin, Ted (20823) Peng, Isabelle (21326) 0 7
0000-00-00 Fraze, Devin (20133) Babany, Michel (22117) 0 7
0000-00-00 He, Xiaoyu (22208) Ligocki, Shawn (20880) 0 7
0000-00-00 Morse, Christopher (20310) Wu, Isaac (21091) 0 7
0000-00-00 Homer, Jack (21881) Armenia, Peter (8489) 0 7
0000-00-00 Wu, Jessica (21092) Mladenovic, Milan (20742) 0 7
0000-00-00 Ritter, Neil (20861) Spitz, David (14376) 0 7
0000-00-00 Peng, Preston (21327) Casey, Eva W. (1144) 0 7
0000-00-00 Chan, Chia (15814) Kullas, Stephen (22087) 0 7
0000-00-00 Terpstra, Theodore B. (754) Hampton, David (21648) 0 7