Details
Tournament code zheng20190216
Description Zheng Cup 2019
Tournament date 02/16/2019
Elab date 02/16/2019
State CA
Games
Game date White Black Handicap Komi
Feb. 16, 2019 Tang, Zihuan (24484) Lee, Mark (21303) 0 7
Feb. 16, 2019 Zhou, Yixian (11816) Wang, Tsanshao [Joe] (3116) 0 7
Feb. 16, 2019 Huang, Kevin (23962) YANG, YUELUN (23146) 0 7
Feb. 16, 2019 Oyakawa, Tyler (16855) Jo, Hoon (24369) 0 7
Feb. 16, 2019 Kang, Boyang (23696) Wang, Seowoo (22672) 0 7
Feb. 16, 2019 Jian, Ming Hong (24479) Xia, Ricky (Zuyong) (24456) 0 7
Feb. 16, 2019 Lu, Jiefei (21802) BI, SHANGZE (KING) (22686) 0 0
Feb. 16, 2019 Burrall, Steven F. (1620) Lou, James (20899) 0 7
Feb. 16, 2019 Sato, Kosuke (23619) Zhu, Yiheng (24399) 0 7
Feb. 16, 2019 Frias, Josiah (21800) He, Zhihong (William) (23184) 0 7
Feb. 16, 2019 Humbert, Christophe (11811) Su, Jiayang (23299) 3 0
Feb. 16, 2019 Yang, Barnett (23625) Ouyang, Wenxuan (24483) 0 7
Feb. 16, 2019 Char, Wai-to S. (11066) Wang, George (23811) 0 7
Feb. 16, 2019 Lee, Alex XM (13646) Li, Hanhua (21782) 0 7
Feb. 16, 2019 Guo, Dongsheng (24344) Bi, Zhengwen (22801) 0 7
Feb. 16, 2019 Kim, Sungkyun (21069) Otsuki, Naoka (24446) 0 0
Feb. 16, 2019 Mei, Michael (24300) Wang, SangHo (22673) 0 7
Feb. 16, 2019 Chang, ChaoShane (23760) Yang, Kevin (23636) 0 7
Feb. 16, 2019 Deng, Yike (23031) Yang, Tony (23626) 2 0
Feb. 16, 2019 Sarrel, Marc (9621) Andrews, Warren (19906) 2 0
Feb. 16, 2019 Xu, Charles (24481) Rudvalis, Arunas (2000) 2 0
Feb. 16, 2019 Baran, David (18242) Zhou, Andy (23083) 4 0
Feb. 16, 2019 Zhou, Anna (23082) Cai, Xiang (23022) 0 7
Feb. 16, 2019 Wang, Zhe (24414) Zhao, Angelina (23676) 0 7
Feb. 16, 2019 Yang, Eric (23699) Xia, Ziyu (23633) 3 0
Feb. 16, 2019 Moscola, Lucia (22030) Zhong, Kevin (24348) 2 0
Feb. 16, 2019 Wong, Ethan (23051) Zhou, Eric (23674) 2 0
Feb. 16, 2019 Wang, Ruiqin (24413) Soon, Corrina (23620) 5 0
Feb. 16, 2019 Yang, Chunqin (24412) Zhou, Angel (24128) 5 0
Feb. 16, 2019 Moscola, Enzo (23109) Ma, Alexis (24460) 4 0
Feb. 16, 2019 Lee, Mark (21303) Kang, Boyang (23696) 0 7
Feb. 16, 2019 Zhou, Yixian (11816) Jian, Ming Hong (24479) 0 7
Feb. 16, 2019 Huang, Kevin (23962) Oyakawa, Tyler (16855) 0 7
Feb. 16, 2019 YANG, YUELUN (23146) Jo, Hoon (24369) 0 7
Feb. 16, 2019 Wang, Tsanshao [Joe] (3116) Lu, Jiefei (21802) 0 0
Feb. 16, 2019 Wang, Seowoo (22672) Tang, Zihuan (24484) 0 7
Feb. 16, 2019 Xia, Ricky (Zuyong) (24456) Humbert, Christophe (11811) 2 0
Feb. 16, 2019 Lou, James (20899) Frias, Josiah (21800) 0 7
Feb. 16, 2019 Burrall, Steven F. (1620) Sato, Kosuke (23619) 0 7
Feb. 16, 2019 BI, SHANGZE (KING) (22686) Kim, Sungkyun (21069) 2 0
Feb. 16, 2019 Zhu, Yiheng (24399) Yang, Barnett (23625) 0 0
Feb. 16, 2019 He, Zhihong (William) (23184) Zheng, Jay (19941) 0 7
Feb. 16, 2019 Ouyang, Wenxuan (24483) Li, Hanhua (21782) 0 0
Feb. 16, 2019 Bi, Zhengwen (22801) Char, Wai-to S. (11066) 0 7
Feb. 16, 2019 Wang, George (23811) Guo, Dongsheng (24344) 0 7
Feb. 16, 2019 Lee, Alex XM (13646) Mei, Michael (24300) 2 0
Feb. 16, 2019 Otsuki, Naoka (24446) Su, Jiayang (23299) 0 7
Feb. 16, 2019 Wang, SangHo (22673) Yang, Kevin (23636) 2 0
Feb. 16, 2019 Chang, ChaoShane (23760) Baran, David (18242) 3 0
Feb. 16, 2019 Deng, Yike (23031) Rudvalis, Arunas (2000) 2 0