Recreated Wall List

 
Cross table truncated due to number of rounds

 1: Chen, Zhaonian        6d 2-1
 2: Huang, Xiaoying       3d 5-0
 3: Zhou, Yansong        6d 1-2
 4: Chen, Wei          4d 1-2
 5: Huang, Jihua         1d 4-5
 6: Bartell, Tom         2d 2-0
 7: Hu, Michael         1d 3-2
 8: Chen, Ronghao        1d 3-1
 9: Robbins, Charles G.     2d 1-0
 10: Hauenstein, Andreas M.    2d 0-3
 11: Hu, Erh-Wen         4k 5-1
 12: Bretherick, Steven      4k 3-3
 13: Gu, Jiangtao         4k 3-2
 14: Hua, Yanbin         2k 0-2
 15: Kiguchi, Christopher     4k 2-3
 16: Cai, Duo De         7k 5-1
 17: Matthews, Paul G.      3k 0-4
 18: Zhang, Lionel        4k 1-2
 19: Irl, Conny          5k 1-3
 20: Chen, Gang          7k 2-6
 21: Ma, Hongguang        9k 0-1
 22: Gu, Jason          12k 3-1
 23: Kiguchi, Shiori       12k 1-2
 24: Chiu, Phillip        15k 3-1
 25: Xu, Yang          20k 8-5
 26: Lin, Ken          14k 1-1
 27: Zhou, Michelle       15k 1-0
 28: Feng, Yuchen        17k 3-1
 29: Yan, Jasmine        20k 6-0
 30: An, Terence         17k 1-2
 31: Kim, Michael        18k 2-1
 32: Shang, Kevin        19k 3-3
 33: Zhao, Zhongxia       19k 3-0
 34: Yong, Peter         18k 1-2
 35: Dai, Anna          18k 1-1
 36: Wang, Andrew        20k 3-2
 37: DiPasquale, Raymond     19k 1-5
 38: Shang, Andrew        20k 2-4
 39: Zhu, Michael        20k 2-2
 40: Hua, Nelson         22k 4-2
 41: Zhang, Peter        20k 1-4
 42: Li, Jaron          20k 1-2
 43: Zhou, Allan         20k 1-1
 44: An, Grace          20k 0-3
 45: Li, Anton          20k 0-1
 46: Xue, James         20k 0-1
 47: Chen, Annia         21k 1-3
 48: Chang, Justin        22k 2-4
 49: Chang, Jeffrey       21k 0-2
 50: Wang, Wei Wayne       25k 3-2
 51: Zhang, June         31k 2-2
 

Games