Recreated Wall List

 
Cross table truncated due to number of rounds

 1: Zhao, Changkuo        6d 0-2
 2: Huang, Xiaoying       5d 1-1
 3: Yang, Jack          5d 1-1
 4: Chen, Ronghao        1d 1-2
 5: Gu, Jiangtao         1k 2-0
 6: Yan, Jasmine         3k 0-1
 7: Xu, Yang           4k 1-1
 8: Zhang, Peter         6k 1-2
 9: Vel, Suhdir         7k 2-0
 10: Xia, Daniel         9k 0-1
 11: Lin, Maverick        10k 1-1
 12: Ye, Peter          14k 1-0
 13: Kim, Byung-Woo       14k 0-1
 14: Qian, Anthony        16k 1-1
 15: Huang, Andrew        22k 6-5
 16: Nan, Karen         19k 2-2
 17: Huang, Edric        20k 3-1
 18: Li, Sean          22k 5-0
 19: Cui, William        23k 5-3
 20: Huang, Brice        23k 1-2
 21: Li, Daniel         25k 2-1
 22: Song, Amy          25k 1-3
 23: Cheng, Justin        26k 2-3
 24: Li, Yiming         25k 0-2
 25: Xu, Andy          26k 1-1
 26: Chu, Grace         26k 1-1
 27: Tang, Raymond        28k 1-0
 28: Li, Calvin         29k 0-1
 29: Fu, Harrison        30k 0-3
 

Games