Recreated Wall List

 
 1: Lu, Shijiang         7d   5-/b0   6+/w0   7+/b0 2-1-0
 2: Kwan, Jurn          6d   8+/w0   4+/b0   3-/w0 2-1-0
 3: Lee, Dongho Peter      4d   6+/b0   5+/w0   2+/b0 3-0-0
 4: Lian, Ji           5d   7+/b0   2-/w0   5-/w0 1-2-0
 5: Fan, Tianzhu         4d   1+/w0   3-/b0   4+/b0 2-1-0
 6: Ahn, Jaewon         4d   3-/w0   1-/b0   8+/b0 1-2-0
 7: Cheng, Sai Yan        3d   4-/w0   8+/b0   1-/w0 1-2-0
 8: Shi, Eason          3d   2-/b0   7-/w0   6-/w0 0-3-0 

Games