AGAGD Beta is available. Take a look on beta.agagd.usgo.org.

Recreated Wall List

 
Cross table truncated due to number of rounds

 1: Wong, James         5d 7-0
 2: Cheuck, Sun         6d 4-2
 3: Shen, William (Shun-Gu    5d 5-2
 4: Qian, Qing Xiong       3d 7-1
 5: Tse, Peter          3d 6-2
 6: Luo, Ming (Michael)     5d 3-4
 7: Davis, John Ho        4d 3-4
 8: Chen, Yong          4d 3-4
 9: Chu, Wan           3d 4-4
 10: Hui, Siu-Kou         2d 5-3
 11: Fan, Cheng-Tan        2d 5-3
 12: Lee, Shane          5d 1-6
 13: Wu, Zhaocan         5d 1-5
 14: Hui, Siu-San         2d 4-4
 15: Fan, Chen-Ya         1d 5-1
 16: Xu, Zhaoxuan         2d 3-5
 17: Wu, Tzong Mei (William)   1d 4-2
 18: Shen, Peter         2d 2-6
 19: Chiao, David         1d 3-3
 20: Fang, Chan-Ya        1d 3-3
 21: Zhang, Robert        1d 2-4
 22: Tao, James C.M.       2d 0-8
 23: Tsao, Tony S.        1k 2-3
 24: Lee, Wing Shek        1k 1-4
 

Games