Recreated Wall List

 
Cross table truncated due to number of rounds

 1: Davis, John         5d 7-1
 2: Cheuck, Sun         6d 5-3
 3: Zhang, Jiang         5d 6-2
 4: Fan, Kwang-Ya        3d 8-3
 5: Shen, Shunguo [William]   5d 5-3
 6: Chen, Yong          5d 5-3
 7: Tse, Peter          3d 7-4
 8: Hui, Siu-Kou         2d 8-3
 9: Hui, Siu-San         2d 7-4
 10: Chu, Wan           2d 6-5
 11: Xu, Zhaoxuan         2d 6-5
 12: Wong, James         6d 1-7
 13: Wu, Zhaocan         5d 2-6
 14: Lee, Xian [Shane]      5d 2-6
 15: Lin, Jianjin         4d 3-5
 16: Chiao, David         1d 6-5
 17: Shen, Peter         2d 4-7
 18: Tao, James C. M.       1d 5-6
 19: Hartsel, John        1d 4-7
 20: Fan, Chenya         1d 4-7
 21: Fan, Chen-Tan        2d 1-10
 

Games