Recreated Wall List

 
 1: Chen, Yan          3k   4-/w0    bye 0-1-1
 2: Liu, Changhao Eric      8k    bye   4+/w0 1-0-1
 3: Tang, Adam          8k   7+/b2   2-/b0 1-1-0
 4: Cheng, Matthew        9k   1+/b5   2-/b0 1-1-0
 5: Xia, Calvin         10k   6+/b0    bye 1-0-1
 6: Huang, Shinda        10k   5-/w0   8+/w0 1-1-0
 7: Wang, Patrick        11k   3-/w0   9+/b0 1-1-0
 8: Ye, Dyson          11k   9+/w0   6-/b0 1-1-0
 9: Xiong, Jeffrey       13k   8-/b0   7-/w0 0-2-0
 10: Lin, Ethan         18k  11+/w0    bye 1-0-1
 11: Bian, Andrew        18k  10-/b0  12-/w0 0-2-0
 12: Shi, Aaron         26k    bye  11+/b0 1-0-1 

Games