Recreated Wall List

 
 1: Zhu, Haichen         7d   8+/b0   3+/w0   2+/b0 3-0-0
 2: Liu, Xinlei         7d   7+/b0   5+/w0   1-/w0 2-1-0
 3: Liang, Guangqiu       6d   4+/w0   1-/b0   7+/b0 2-1-0
 4: Song, Hanlin         5d   3-/b0   8+/w0   5+/b0 2-1-0
 5: Lou, Zhixiang        5d   6+/b0   2-/b0   4-/w0 1-2-0
 6: Duan, Xinyuan        5d   5-/w0   7-/w0   8+/b0 1-2-0
 7: Stringfellow, Steve C.    4d   2-/w0   6+/b0   3-/w0 1-2-0
 8: Shi, Xiaoru         4d   1-/w0   4-/b0   6-/w0 0-3-0 

Games